Coaching & advies

Coaching is altijd maatwerk

Coaching is een waardevol begeleidingsinstrument om u verder te helpen bij het ontwikkelen van uw potentieel. Coaching bij Taking Action start altijd met een video-analyse om zicht te krijgen op  het herhalend patroon van de microbewegingen in uw gezicht. Hierdoor wordt duidelijk wat uw Persoonlijk Non-verbaal Repertoire is. Dit  effectieve instrument (het analyseren van uw non-verbale onbewuste gedragsstrategie) geeft inzicht in hoe u over komt op een ander en wat uw kwaliteiten, gedrag in stress (valkuilen) en wensen/behoeften in interactie zijn. Door dit inzicht heeft u meteen al de nodige meters gemaakt waardoor het coachingstraject kort en krachtig zal zijn.

 

Specifieke coachingsmodule voor (aankomende) leidinggevenden:

Professionele inventarisatie en coaching van uw leiderschapskwaliteiten en gedrag

Deze module geeft middels een video-analyse van uw non-verbale gedragsstrategie en coaching inzicht in uw leiderschapskwaliteiten gekoppeld aan de kracht van uw non-verbale communicatie. Op basis van deze analyse wordt tevens duidelijk welk leiderschapstype u hanteert en welke stijl van leidinggeven het beste bij u past. Door deze inzichten, kunt u de kracht van uw leiderschap versterken. U krijgt aan het eind een rapportage met uw persoonlijke analyse en adviezen.

Deze module bestaat uit:

  • Video-analyse van uw non-verbale gedragsstrategie met de daarbij behorende kwaliteiten, valkuilen en behoeftes in interactie
  • Twee coachingsgesprekken met hand-outs (i.h.k.v. leiderschapskwaliteiten en gedrag)
  • Binnen vijf werkdagen een uitgebreid persoonlijke analyse en adviesrapportage