De methoden van Taking Action

Concrete werkwijze non verbale video-analyse van je gezicht

Terwijl je een aantal eenvoudige vragen beantwoordt wordt er een video-opname van je gezicht gemaakt. Dit duurt ongeveer 10 minuten. Door de videobeelden vertraagd af te spelen is een patroon van non-verbale reacties zichtbaar. Samen kijken we naar het herhalend patroon van microbewegingen dat in je gezicht te zien is. Dit geeft inzicht in jezelf, in jouw manier van communiceren en hoe je overkomt op een ander. Verder wordt duidelijk welke kernkwaliteiten, welk gedrag onder stress en welke behoeften je hebt in interactie. Het herhalend patroon van microbewegingen in je gezicht is niet te manipuleren: het is puur, kort en zeer krachtig!

Over de methode

Non-verbale communicatie is een breed begrip. De hele dag door zend je lichaam informatie uit naar de buitenwereld: je houding, gebaren, gezichtsuitdrukkingen, spreektempo, manier van ademhalen, stemgebruik en oogcontact. Al die dingen bij elkaar bepalen voor het grootste deel hoe iemand anders jouw boodschap ontvangt. Het is dus eigenlijk heel logisch om te leren die non-verbale boodschappen te lezen. Het is alsof de meeste mensen alleen de eerste letters van het communicatie alfabet kennen, terwijl er nog zoveel meer waardevolle informatie in verborgen ligt!

Onbewuste en betrouwbare informatie

Veel van die non-verbale communicatie gebeurt vanzelf; je lichaam laat nou eenmaal zien wat je ergens van vindt. Sommige onderdelen kun je, als je daar bewust van bent, een beetje sturen. Bijvoorbeeld de houding die je aanneemt en of je de ander aankijkt of juist niet. Maar wat als het contact spannender of intensiever wordt? Dan is dat al veel moeilijker. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de talrijke, snelle subtiele microbewegingen in het gezicht voor bijna 100% onbewust zijn. Onbewust betekent ook niet-beïnvloedbaar en dat maakt die microbewegingen zo interessant om te analyseren. Ze vormen een betrouwbare bron van informatie.

INSA Wetenschappelijk onderzoek

In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam heeft INSA (Instituut Non-verbale Strategie Analyse) van 2011 tot 2016 verkennend wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de betekenis van met name de terugkerende microbewegingen in het gezicht. Op dit moment werken Universiteit van Amsterdam en INSA aan een toegespitst vervolgonderzoek. Zij gaan onderzoeken wat de verbinding is tussen de repeterende microbewegingen in het gezicht en onderhandelingsstijlen. Het wetenschappelijk onderzoek van INSA is vernieuwend en tot op de dag van vandaag uniek. In de afgelopen 60 jaar is het (internationale) wetenschappelijk onderzoek naar microbewegingen in het gezicht bijna uitsluitend gericht geweest op de vraag in welke mate gezichtsuitdrukkingen wel of niet iets zeggen over de (gevoelde) emoties van de persoon. INSA is de eerste die met een heel andere invalshoek die microbewegingen heeft onderzocht en ook een nieuwe dimensie heeft kunnen aantonen. Wat uit het INSA onderzoek blijkt is dat iedereen een kenmerkend en zich steeds herhalend repertoire laat zien van microbewegingen, ongeacht de situatie.

De INSA methodiek is de basis waarmee Taking Action werkt. Taking Action wil mensen helpen in hun persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie met hun omgeving. Daarvoor is het nodig om dieper inzicht te krijgen in de onbewuste onderstroom binnen de totale communicatie over en weer: de eigen rol hierin en die van de gesprekspartner(s). De non-verbale communicatie in het gezicht en het lichaam zijn belangrijke aanwijzingen voor gedrag en communicatieve voorkeursstijlen. Onder meer door nieuwe vaardigheden aan te leren, stellen wij mensen in staat om gedrag te herkennen en zo nodig ander gedrag in te zetten voor effectievere communicatie. Dat zorgt voor meer inzicht, begrip en gericht handelen op het (inter)menselijke vlak, persoonlijke groei en evenwicht. Deze waardevolle inzichten geven je een voorsprong waar je op alle vlakken in je leven van gaat profiteren. Communicatie met anderen is overal. Hoe effectief je bent in die communicatie, dat kan je leren. Welkom bij TakingAction.