Ziekteverzuim is voor de werkgever een flinke kostenpost en voor de werknemer akelig. Moeizame communicatie is een veel gehoorde uitspraak in organisaties. De samenwerking in dat team is belabberd. Bij drie teamleden verloopt de communicatie zo moeizaam dat het zelfs invloed heeft op het werkplezier van het hele team. Hij kan totaal niet overweg met zijn baas. Herkenbaar?

Inleiding:

Jarenlang was ik leidinggevende  van verschillende teams in allerlei organisaties. Overal zag of hoorde ik over mensen die slecht met elkaar overweg konden wat tot uitdrukking kwam in onderling slechte communicatie, frustratie, onbegrip, verlies van energie en werkplezier. Niet alleen bij anderen, ook bij mezelf. Dit maakte mij nieuwsgierig waardoor ik me ging verdiepen in dit thema met het doel: hoe komt het dat de communicatie bij de ene persoon vanzelf gaat en bij de ander zo moeizaam? En wat is er mogelijk om onze communicatie met elkaar te verbeteren?

Hierbij bedoel ik niet moeizame communicatie vanwege vage teksten of om teksten die voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Hier gaat het om het feit dat ieder mens een bepaalde  voorkeursstijl van communiceren heeft. Door deze inzichtelijk te maken is veel moeizame communicatie en frustratie te voorkomen

Non-verbale communicatie

Non-verbale communicatie beïnvloedt de interactie. Over dit thema is veel te zeggen. Ik beperk me tot het volgende. Al heel jong ontwikkelen wij als mens een gedragsstrategie, een soort overlevingsstrategie. Vooral in stressvolle situaties wordt  onze onbewuste gedragsstrategie veelal goed zichtbaar. Als je lekker in je vel zit weet je in allerlei situaties  goed te handelen maar als je moe of gestrest bent wordt dit al lastiger. Inzicht in de gedragsstrategie van jou en de ander maakt dat je de communicatie kunt verbeteren en meer begrip krijgt voor elkaars communicatiestijl. Dit voorkomt irritatie, onbegrip en verhoogt daarmee het werkplezier. Los van negatieve aspecten wordt samenwerking prettiger, worden organisaties efficiënter en wordt het teamgevoel positiever.

Non-verbale video-analyse als methode

Om inzicht te krijgen  in de verschillende gedragsstrategieën is een methode ontwikkeld: de non-verbale video-analyse van het gezicht (concrete werkwijze aan het eind). Non-verbale video-analyse maakt duidelijk wat iemands gedragsstrategie is met de daarbij behorende kwaliteiten, gedrag onder stress en de behoeften in de communicatie met de ander. De ene persoon vindt een sociale, ontspannen sfeer met ruimte voor eigen inbreng belangrijk. Als dit er niet is sluit deze persoon zich als een oester. Een andere persoon wil doelgericht en actiegericht aan de slag en heeft tempo nodig. Als dit er niet is wordt deze persoon ongeduldig en dominant. Weer een ander heeft behoefte aan overzicht en logica. Als dit er niet is wordt deze persoon verbaal scherp en oordelend.


Voorbeeld uit de praktijk

Een klein team moest veel overleggen om het gewenste doel te bereiken. De communicatie liep vaak stroef en leidde tot spanning en soms tot conflicten. Alle teamleden liepen op hun tenen en regelmatig werd iemand ziek. Voor mij was het duidelijk dat verandering noodzakelijk was. Door mijn interesse in non-verbale communicatie en de ondertussen opgedane kennis op dit gebied had ik besloten de non-verbale video-analyse in te zetten als instrument om de problemen binnen het team aan te pakken. Eerste stap was het geven van een workshop met uitleg over de methode zodat een ieder wist wat er ging gebeuren en waarom. Daarna is er van alle teamleden een non-verbale video-analyse gemaakt met een individueel gerichte terugkoppeling. In een bijeenkomst met alle teamleden werd een samenvatting gegeven van de communicatiestijl van ieder teamlid, met als doel transparantie van ieders voorkeursstijl. Hierdoor viel het kwartje, snapten ze waarom het regelmatig mis liep in de communicatie en wat de verschillende behoeften in communicatie zijn. Van hieruit ontstond een open en verhelderend dialoog. Met nog een aantal extra tips is de communicatie en het begrip voor elkaar verbeterd, de sfeer heel wat prettiger geworden. Het effect hiervan was: het ziekteverzuim is beduidend minder geworden.

Tot slot

Het loont om aandacht en tijd te besteden aan de onderlinge communicatie zodat er meer begrip voor elkaar komt en er een verbeterde onderlinge communicatie op gang komt. Dit leidt weer tot minder ziekteverzuim en dus minder kosten. Een uitermate goede methode om dit te bereiken is het inzetten van de non-verbale video-analyse van het gezicht.

Mijn naam is Barbaree van den Ende en ik ben trainer/coach bij Taking Action in communicatie en ontwikkeling. Ik ben opgeleid in deze methode bij Professor Goodfield en INSA (Instituut Non-verbale Strategie Analyse)

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek via 06-44824930 of info@takingaction.nl.

Concrete werkwijze van een non-verbale video-analyse:

Terwijl je een aantal vragen beantwoordt wordt er van jouw gezicht 10 minuten video-opnames gemaakt. Daarna ga je voor de TV zitten en ik achter de computer. De video-opnames worden slow motion afgespeeld. Jij ziet hoe je overkomt en ik analyseer de microbewegingen in je gezicht en laat je zien hoe ik tot jouw gedragsstrategie kom. Aan het eind krijg je een A 4tje met daarop jouw kwaliteiten, gedrag onder stress en je behoeften/wensen in communicatie.

Geef een antwoord

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment